Stručne oblasti

Zašto vam je potreban advokat Beograd

Svojom posvećenošću i marljivim, a sa druge strane odlučnim pristupom u odbrani prava naših klijenta stekli smo poštovanju u svom okruženju.

Bilo da je reč o krivičnom predmetu za učinjeno krivično delo, ili su u pitanju parnice po tužbi, porodična ili nasledna pitanja, pomoć koju vam advokat Beograd može pružiti sačuvaće vam vreme, novac i strpljenje, a vaša prava i vaši interesi – privatni ili poslovni biće će zaštićeni.

 

Ekspertske oblasti - Advokat Beograd

Advokat za nekretnine

Sabeti i podrška u svim fazama kupovinei prodaje nepokretnosti - nekretnina

Nasledno pravo

Ostavinski postupak - nasledno pravo, sastavljanje testamenta, nužni nasledni deo. poništavanje testaemnta

Advokat za Razvod braka

Sporazumni razvod i ravod putem tužbe

Advokat za privredno pravo

Osnivanje i likvidacija privrednih društava, stečaj, smanjenj povećanje kapitala , promena imena preduzetnika

Porodično pravo

Razdvod braka i druga i pitanja koja urešuje zakon o porodičnom pravu

Upravno pravo

Upravno pravo

Poravnanja

Sporazumno rešavanje sporova i medijacija

privreda

Advokat za privredu privredno pravo

Privreda je ključ svake ekonomije svake države i zato je uređena sa velikim brojem propisa. Advokat za oblast privredo pravo moći će u svakom trenutku da rareši vaše nedoumice kojo isnivanja privrednih subjekata, njihovih transakcija, spajanja, promene imena društava ili preduzetnika kao i na kraju po porebi strčaja privrednog društva / likvidacije privrednog društva. Advokat za privredno pravo u svom radu vodi se svijim najboljim precenama zasnovanom na višegodišnjem iskustvu u privredi.

Advokat za privredno pravo
krivični advokat beograd

Advokat za nekretnine pomoćiće da mirno i bez problema izvršite prenos nekretnine kupovinu, prodaju ili poklon nenokretnosti. Ugovor o poklonu i kuporodajni ugovor za nepokretnost, kuću ili stan treba stručno pripremiti i proveriti sve uslove koji su potrebni. Advokat će to za Vas rutinski i brzo obaviti. Imak je nekretnina previše velika vredsnot da bi se olako kockalo sa njenim pravnim statusom bez podrške advokatske struke.

braka i Razvod Braka

Ako više nama šansi za nastavak bračnog života sa vašim partnerom i ako ste se nedvosmisleno odlučili za razvod braka, očekuje vas procedura u kojoj nekad stvari nisu baš jednostavne ni brze. Imovinska pitanja nakon braka, lična pitanja, promena prezimena, povreavanje dice i još mnogo drugih pitanja tada se moraju rešiti. Uz stručnu pomoć koju će vam pružiti Advokat Beograd sve će to proteći znatno brže i uz manje stresa.

Pitanja porodice i dece su uvek osetljiva pitanja. Naročito osetljiva tema je kad član porodice premine. Tada se otvaraju nasledo pravna pitanja koje je potrebno rešiti u ostavinskom postupku. Ako je iz roditelja ostalo dete, tada je potrebno regulisati i starateljstvo nad detetom. Bilo da se radi o ostvarivanju prava samohranih roditelja, o hraniteljstvu ili usvojenju, savet advokata vam uvek može biti koristan, a advokatska pravna pomoć nekada i nezaobilana. Advokat Beograd sa velikim iskustvom u porodičnim stvarima i oblasti naslednog prava, pomoćiće vam da sve to rešite na što bezbolniji i brži način – Advokat Beograd.

pišite nam na e - mail i opišite nam vaš problem
i

zakažite konsultaciju sa advokatom